ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระตั้งแต่ ม.ค. - ก.พ. ของทุกปี 2. ภาษีป้าย ยื่นแบบชำระตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. ของทุกปี 3. ภา๊ษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระตั้งแต่ ม.ค. - เม.ย. ของทุกปี (เงินภาษีทุกบาท คืนสู่ท้องถิ่นในรูปของการพัฒนา) "ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง" สอบถามได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.เชียงหวางขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือชำระภาษีภายในกำหนด

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ – กู้ภัย ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง โทร .042-910053, 1669 (ห้ามโทรเล่น)

อุบัติเหตุ - เจ็บป่วยฉุกเฉิน  
โทร .042-910053
ข้อปฏิบัติที่ควรแจ้งเพิ่มเติม
1. บอกอาการผู้บาดเจ็บ หรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
2. จำนวนผู้บาดเจ็บ 
3. แจ้งสถานที่เกิดเหตุ หรือบ้านผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
4. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์  และชื่อผู้แจ้งเหตุ
ลักษณะอาการที่โทร.
1. เป็นไข้ตัวร้อน  หนาวสั่น และมีอาการชักร่วมด้วย
2. ชักเกร็ง ชักกระตุก
3. ปวดศีรษะมาก มีอาการตาพร่ามัว
4. ปวดท้องรุนแรง อุจจาระร่วงรุนแรง
5. เจ็บหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก
6. หมดสติ ช็อค ซึมสะลึมสะลือ
7. เจ็บท้องคลอด 
8. ได้รับสารพิษ ยาพิษ หรือพิษจากสัตว์มีพิษ
9. ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
10. อุบัติเหตุอื่นๆ ตกจากที่สูง  หกล้ม  
11. อาการแพ้อย่างรุนแรงจากการสัตว์กัดต่อย
12. ไฟฟ้าช๊อต ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
              
กู้ชีพ – กู้ภัย  ศูนย์บ่อพลอย 
เหตุไฟป่า - เพลิงไหม้  
โทร .042-910053
ข้อปฏิบัติที่ควรแจ้งเพิ่มเติม
1. แจ้งสถานที่เกิดเหตุไฟป่า – เพลิงไหม้
2. ลักษณะสถานที่เกิดเพลิงไหม้ (เพลิงไหม้ทุ่งนา,สวน ,บ้าน) 
3. แจ้งหมายเลขโทรศัพท์  และชื่อผู้แจ้งเหตุ
เบอร์ติดต่อประสานหน่วยกู้ชีพ – กู้ภัย  ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง
 
“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

 

ท้องถิ่นอำเภอเพ็ญ