องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวางร่วมกับการปกครองอำเภอเพ็ญ

จัดประชุมเตรียมพร้อมจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ราษฎร

ณ หอประชุม โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร

1

2