หน้าแรก
 
สถานที่สำคัญ
 
ผลงานอบต.
               
                                             
               
ประวัติความเป็นมา
         
                   
   
       
     
     
     
     
 
  • ผลงานอบต.
  • รายรับรายจ่าย
   
       
         
         
         
         
         
         
                                                 

 

      

ตำบลเชียงหวาง   ตั้งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2508    โดยแยกออกจากตำบลนาพู่  จำนวน หมู่บ้านครั้ง แรกมีทั้งหมด  7  หมู่บ้าน  มีนายอุ้ย   ประเทศเสนา   เป็นกำนันคนแรก  ต่อมาเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นจึงจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นเป็นจำนวน  21   หมู่บ้านในปัจจุบัน
      คำว่า “เชียงหวาง”   มีตำนานเล่าว่า   หลวงจางวาง  และน้องชายชื่อ เชียงหวาง  (หมายถึงเณรที่บวชสึกแล้ว)   ช่างไม้ชาวนครเวียงจันทร์เจ้าอนุวงศ์   ผู้ครองนครเวียงจันทร์ได้ให้มาช่วยสร้างพ

ระธาตุพนม   ร่วมกับช่างประเทศไทย  เมื่อเดินทางมาถึงบ้านเชียงหวาง   ในปัจจุบันได้พักค้างแรมและเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมจึงสร้างขึ้น  และตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของน้องชาย    “บ้านเซียงหวาง” ระยะเวลาต่อมาทำให้การเรียกชื่อเพี้ยนไปกลายเป็น  “บ้านเชียงหวาง”
      ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง  เมื่อ พ.ศ. 2539  ตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เมื่อ  19  มกราคม  2539      เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดเล็ก