ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง

อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี