องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเชิญชวนให้เอกชนลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากาก

อนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี